Home - Tarieven

Fysiotherapie en uw verzekering
Fysiotherapie valt niet onder de basisverzekering, u moet hiervoor aanvullend verzekerd zijn. Patiënten met chronische klachten (lijst Borst en na verwijzing door specialist) krijgen, indien zij aanvullend verzekerd zijn, de eerste 9 behandelingen daaruit vergoed, anders zijn deze voor eigen rekening. De vervolgbehandelingen vallen onder de basisverzekering. Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen per jaar uit de basisverzekering vergoed, de vervolgbehandelingen uit de aanvullende verzekering.
Controleer hiervoor uw polis.

Medi-Taping en uw verzekering
Kosten voor Medi-Taping op zich (preventief) worden niet door de verzekeringen gedekt. Als het onderdeel is van een fysiotherapeutische behandeling gelden de voorwaarden als vermeld bij ´Fysiotherapie en uw verzekering´ (zie boven).

Kosten Fysiotherapie
De praktijk voor fysiotherapie Rob Hogenkamp, Fysiobus, FysioGolfAdvies en FysioGolfMobiel heeft geen contracten met verzekeraars. U betaalt de behandeling à contant of per factuur rechtstreeks aan deze praktijk en declareert de kosten indien u daarvoor verzekerd bent vervolgens bij uw verzekeraar. De verzekeraars hanteren allen een eigen vergoedingssysteem waarbij u een deel van de kosten vergoed krijgt. In principe vallen alle overige en niet declarabele kosten voor de Nederlandse belasting onder bijzondere lasten en zijn in beginsel aftrekbaar.

Lees verder over:
Tarieven fysiotherapie
Tarieven medi-taping